Srbsko

Češi v Srbsku II.

led 15 2016

V druhém díle o Češích v Srbsku vám představíme srbskou vesnici Kruščici, kde žije velká a velmi aktivní komunita Čechů.


Krátký pohled do dějin
Kruščice je malá srbská vesnice, která se na mapě Srbska nachází nedaleko města Bela Crkva. První písemná zmínka o Kruščici pochází z roku 1660. Legenda o vzniku obce vypráví o tom, jak obec Kruščice dostala svůj název. Když přišli první osadníci, jedna babička zasadila do zdejší úrodné země klacek a řekla: „Tady bude stát krásná vesnice". Jelikož z tohoto klacku vyrostla hruška, vesnice dostala název Kruščice, česky tedy Hruška.

DSC05785

Katolický kostel foto Černý tulipán


Současnost Kruščice
V současné době čítá obec okolo 989 obyvatel. Celá obec žije převážně ze zemědělství. Zdejší vinohrady, ovocné sady a pole jsou velmi úrodné. Většina domácnosti stále ještě chová ovce, kozy, slepice, prasata a krávy. Mnozí ještě vyrábějí domácí sýr, máslo a kysané mléko. Na polích roste pšenice, kukuřice a ječmen. V obci jsou dva velké kostely, které stojí vedle sebe. Jedná se o pravoslavný kostel svatého Dimitrija a katolický kostel svaté Trojice. Katolický kostel v Kruščici si přitom na konci 19. století postavili sami Češi, kteří do této oblasti přišli začátkem 19. století. V Kruščici se také narodily některé významné osobnosti Srbska. Byl to například Žarko Zlatar a Stanko Muncan.

DSC05776

Česká beseda foto Černý tulipán

 Češi v Kruščici

V srbské obci Kruščice žije početná komunita Čechů, kteří jsou římskokatolického vyznání. V obci funguje velmi aktivní Česká Beseda, která se snaží o zachování českého jazyka a české kultury. Česká Beseda začala v minulém roce například vydávat místní noviny v českém jazyce. V nedávné době zde také založili malý folklórní soubor, který se snaží zpívat české lidové písně a tančit české tance. Zdejší folklórní soubor se také snaží pořádat různé tradiční akce, aby staré české zvyky a obyčeje zůstaly uchovány i pro další mladé generace. Folklórní soubor většinou vystupuje v Českých Besedách na území Srbska, ale na svém kontě má již i vystoupení v Rumunsku a v České republice. Česká Beseda v Kruščici má své sídlo ve sborových budovách římskokatolického kostela svaté Trojice.