Španělsko

Památky Madridu VII.

čec 03 2013

V seriálu o madridských památkách se dneska podíváme do dalšího kostela, tentokrát to bude madridská katedrála Catedral de la Almudena. Katedrála se stavěla celých sto let a jedná se pravděpodobně o nejmladší evropskou katedrálu.


Vznik katedrály
Catedral de la Almudena je na rozdíl od ostatních hlavních evropských katedrál poměrně mladou stavbou. Stavba madridské katedrály byla totiž teprve počata v roce 1879 a její dokončení trvalo sto let. Stavba katedrály probíhala velmi pomalu, během druhé světové války byla dokonce celá stavba na několik let pozastavena. Po stu letech se však nakonec obyvatelé Madridu dočkali a katedrála byla slavnostně vysvěcena v roce 1993 papežem Janem Pavlem II. Ve jménu katedrály je jméno Almudena, což byl místní světec.

madrid 014

Exteriér katedrály foto Černý tulipán


Popis katedrály
Catedral de la Almudena je impozantní stavbou, kterou najdete nedaleko královského paláce. Jedná se neogotickou stavbou, která má nevtíravou bílo šedou fasádu. Fasáda katedrály se velmi podobá fasádě královského paláce Palacio Real. Hlavní dominantou celé stavby je kupole. Kolem kupole je pak dvanáct soch, jedná se o postavy dvanácti apoštolů. Před hlavní branou je atrium, kde se pěkně vyjímá socha papeže Jana Pavla II, který katedrálu vysvětil.
Interiér katedrály
Při vstupu do chrámu vás hned upoutají vysoké zdi kostela. Interiér katedrály však není nikterak nadmíru vyzdobený, naopak vše působí vyváženým dojmem. Interiér navíc působí velmi vzdušně a příjemně. Zvláště pěkné jsou barevné vitráže, které zdobí apsidu kostela. Pod vitrážemi jsou krásné nástěnné malby, které znázorňují náboženské motivy ze života Ježíše Krista. Centrálním prvkem kostela je pěkný oltářní stůl, který byl vytvořen ze zeleného mramoru. Další cenností kostela je oltář Panny Marie Almudeny.
Při procházce kostela se také nezapomeňte podívat do bočních kaplí, které jsou věnovány jednotlivým svatým. Za pozornost rovněž stojí kaple katedrály, ve které najdete obrazy Panny Marie Almudenské.

madrid 051

Interiér katedrály foto Černý tulipán


Praktické informace
Katedrála je otevřena denně od 9.30 do 20.30 hodiny. Vstup do chrámu je bezplatný. K madridské katedrále se nejrychleji dostanete metrem, stačí vystoupit na stanici Ópera. V prostorách katedrály je rovněž velmi zajímavé muzeum, které vystavuje především sakrální předměty. Vstupné do muzea stojí čtyři eura.

Šestý díl seriálu

Osmý díl seriálu