Slovensko

Katedrála sv. Martina v Bratislavě

lis 18 2014

Bratislava není stověžatá jako Praha, přesto se i zde najde několik pozoruhodných historických chrámů. Jedním z nich je gotická katedrála sv. Martina.


Nejnavštěvovanější bratislavský kostel
Katedrála respektive dóm sv. Martina je bezesporu nejnavštěvovanějším bratislavským kostelem. Jedná se také o největší kostel na území Bratislavy. Dóm sv. Martina byl vybudován ve 14. století a nese všechny prvky gotické architektury.

DSC00943

Dóm sv.Martina foto Černý tulipán

Krátké dějiny dómu sv. Martina
Dóm sv. Martina byl postaven na místě přesunutého farního kostela, který měl název Nejsvětějšího Spasitele. Největší slávu zažil kostel v letech 1563 až 1830, protože se mohl pyšnit tím, že se jednalo o korunovační chrám pro Rakousko-Uherské mocnářství. Po roce 1830 měl dóm sv. Martina smůlu, protože v roce 1833 došlo k velmi rozsáhlému a ničivému požáru, takže vysoká věž kostela byla zcela zničena. Záhy po tomto požáru však byla věž opět obnovena v architektonickém stylu novogotiky. Na samotný vrchol věže byl umístěn pozlacený polštář a kopie uherské královské koruny. Nově postavená věž dosahovala výšky 87 metrů. V současné době se jedná o nejvyšší chrámovou věž na Slovensku.

DSC00954

Dóm sv.Martina foto Černý tulipán

Současnost dómu sv. Martina
Dóm sv. Martina v Bratislavě je od roku 2002 chráněnou národní kulturní památkou. Kostel je otevřen široké veřejnosti a vstup do kostela je zdarma. Uvnitř kostela najdete především nádherný hlavní neogotický oltář, který má tvar středověkého relikviáře. Dále se zde můžete obdivovat žebrové klenbě, která je typickým rysem vzletné gotické architektury. Žebrová pole klenby nejsou prázdná, nýbrž vymalovaná bohatou ornamentální výzdobou. V kostele najdete také seznam všech panovníků, kteří byli v minulosti v tomto kostele korunováni.

Podzemí katedrály
Neméně zajímavé je rovněž rozsáhlé podzemí dómu sv. Martina. V podzemí je několik krypt, nicméně pro veřejnost jsou přístupné pouze dvě krypty. Jedná se o městskou a kanonickou kryptu. Vstup do krypt je z kaple sv. Anny. V podzemí se také nachází arcibiskupská hrobka, která je ovšem veřejnosti nepřístupná. V této hrobce jsou v přepychových rakvích ostatky čtyř ostřihomských arcibiskupů.

Praktické informace
Dóm sv. Martina se nachází v historické zóně Bratislavy, konkrétně na náměstí slovenského kardinála Alexandra Rudnaya.