Slovensko

Příhraniční města V.

dub 12 2013

Na e-průvodci se dneska naposledy podíváme na slovenské město, které se nachází nedaleko od Českých hranic. Tentokrát půjde o město Púchov, které je od České republiky vzdáleno zhruba dvacet kilometrů.

Informace o městě

Púchov se nachází v Trenčínském kraji a má v současné době přes 18 000 obyvatel. Ve městě žije asi 1,3 procent českého obyvatelstva. V erbu Púchova je svatá Margita, který drží meč.

Dějiny města

První písemné památky o Púchově jsou z roku 1243. Z četných archeologických nálezů je však zřejmé, že oblast kolem Púchova byla osídlována už v dřívějších dobách. Púchov má strategickou polohu, takže velmi záhy se stal významným obchodním a hospodářským střediskem. Svou důležitost si Púchov podržel do dnešních dob, neboť ve městě je zejména textilní a gumárenský průmysl. Velké podniky Makyta a Matador jsou známé nejenom ve Slovenské republice. Pro vznik tak významných závodů napomohlo, že Púchov má velmi dobré dopravní spojení po silnici i železnici.

b 002

Púchov není daleko od Valašska foto Černý tulipán

Pamětihodnosti města

Z necírkevních pamětihodností zmiňme zejména krásný Župní dům, který byl postavena v 18. století. Jedná se o barokně klasicistní stavbu, která po dlouhé roky sloužila jako solný sklad. Dneska je v Župním domě Muzeum púchovské kultury.

Dalšími významnými památkami města jsou již budovy církevního charakteru. Nejstarším púchovským kostelem je Římskokatolický chrám z 13. století. Kostel se světle žlutou fasádou je dominantou města, takže určitě stojí za návštěvu. Před kostelem se navíc velmi pěkně vyjímá socha světce Jana Nepomuckého z roku 1733. Kromě Římskokatolického chrámu najdete v Púchově rovněž kostel Evangelické církve augšpurského vyznání, který byl postaven na konci 19. století. V Evangelickém kostela je k vidění renesanční oltář, který byl vyroben z lipového dřeva. Oltář je mnohem starší než samotná budova kostela, stáří oltáře se odhaduje na 17. století. Vedle Evangelického kostela stojí taktéž fara, na které uvidíte pamětní desky, kde figuruje rovněž jméno posledního biskupa Jednoty Bratrské Jana Ámose Komenského.

vd 001

Foto Černý tulipán

Folklorní slavnosti

Púchov je také městem bohatého místního folkloru. Kdo by chtěl na vlastní oči vidět místní kroje, nechť do Púchova zavítá v červenci, neboť v tomto letním měsíci pořádá město přehlídku lidové tvořivosti, která se jmenuje Folklórní Púchov. Další lidovou slavnostní je Púchovský jarmark, který se pro změnu koná každý rok v měsíci září. Tou dobou ožívají ve městě tradiční lidová řemesla.

Čtvrtý díl seriálu najdete zde

První díl seriálu najdete zde