Slovensko

Příhraniční města I.

bře 20 2013

Na e-průvodci jsme pro Vás připravili malý seriál o slovenských příhraničních městech, která se nacházejí velmi blízko České republiky. V prvním díle se podíváme na slovenské město Holíč, které leží v severozápadní části Slovenska.

Představení města

Holíč leží kousíček od českých hranic. Od města Hodonína je to necelých šest kilometrů. Holíč se nachází v Trnavském kraji a v současné době má něco přes 11 000 obyvatel.

Krátké dějiny města

První písemné památky o Holíči jsou z roku 1205. Od tohoto období patřil Holíč uherským králům. Nejslavnějším obdobím si Holíč prošel v 18. století, kdy zdejší panství koupil manžel Marie Terezie, František Štefan Lotrinský. Město tehdy dostalo status c.k městečko. Habsburkové si v Holíči také nechali přestavět původní hrad na monumentální barokní letní zámek, který ve městě stojí dodnes. Prosperita města pokračovala i v 19. století, kdy Holíč byl jedním z nejlépe prosperujícím městem v Záhoří.

Holíč 006

Holičský zámek

Památky města

Mezi největší památky města lze bezesporu zařadit již jednou zmiňovaný barokní zámek, který nechali přestavět Habsburkové. Původně měl zámek podobu renesanční protiturecké pevnosti. Habsburkové však zámek kompletně přestavěli. Na přestavbě zámku se například podíleli přední rakouští architekti. Od roku 1970 je zámek národní kulturní památkou. Velký zámek však v posledních letech značně chátrá, takže z interiéru se využívají pouze prostory Městského
muzea a Zámecké vinárny.

Holíč 020

Tajemné kameny z doby železné

Mezi další významné památky Holíče patří několik pěkných sakrálních staveb. Je to především barokně-klasicistický kostel a klášter kapucínů z poloviny 18. století a Evangelický toleranční kostel z r. 1787. K Evangelickému kostelu patří také fara, kde je umístěna památná deska Jána Jaromíra Boora a Daniela Rapanta. Ján Jaromír Boor byl náboženský spisovatel a Daniel Rapant byl pro změnu významný slovenský historik a zakladatel moderní slovenské historiografie.

Holíč 022

Evangelický kostel v Holíči

Tajemná kultická stavba

V roce 1988 byly v Holíči objeveny velmi zajímavé pozůstatky, které mohou připomínat megalitické kameny z anglického Stonehenge. Dvacet pět kamenů o výšce až sedmi metrů byly archeology objeveny na pahorku nad městem. Některé kameny byly dekorovány mytologickými výjevy. Podle odborníků se pravděpodobně jedná o kamennou kultovní stavbu. Stáří těchto velkých kamenů se odhaduje na 5500 let, přičemž kresby na kamenech mohou být z doby železné.

Druhý díl seriálu najdete zde