Rusko

Jezero Svělojar a ztracené město Kítěž

bře 17 2013

Na první pohled se zdá, že jezero Světlojar vypadá naprosto obyčejně a kdekdo by si ho mohl splést s typickým českým rybníkem. Opak je ale pravdou. Jezero Světlojar má totiž pro Rusy velký význam.


Světlojar se nachází přibližně 100 kilometrů od ruského města Nižnij Novgorod, což je vzhledem k obrovské velikosti Ruska co by kamenem dohodil. Není příliš velké, ani hluboké – má přibližně rozměr 500 x 350 metrů a hloubku do 40 metrů. V rozměrech jeho význam však netkví. Nejenže je chráněné federálním zákonem, ale také křišťálově čisté a procházka okolo něj je také příjemná.

Jezero vzniklo po dopadu meteoritu nebo tak alespoň hovoří studie. Poté se dno formovalo ve složitých neotektonických procesech. V 19. století byl v oblasti jezera prováděn výzkum a expedice objevila pozůstatky starých nástrojů, které se datují do doby kamenné. Vznik Světlojaru je zajímavý spíše pro vědce či nadšence do geografie, jezero však přitahuje i turisty. Je totiž spjato se známou ruskou legendou.

jezero Světlojar

Jezero Světlojar na podzim

Traduje se, že občas je možné nad jeho hladinou zaslechnout vyzvánění zvonů a někdy také lze spatřit zdi klášterů či chrámů. Ve 13. století tu totiž mělo údajně zmizet město Kítěž při jednom z Mongolo-tatarských vpádů a dodnes se prý nic netušícím turistům zjevují jeho pozůstatky.

Kítěž měla být podle legendy zničena na rozkaz chána Bátůa, který plenil ruskou zemi. Zprvu bylo obtížné město najít, ale nakonec se Mongolové doslechli o tajných stezkách vedoucích k jezeru Světlojar, a tak se k němu vydali. Město nebylo opevněné a Mongolové se zaradovali, protože se domnívali, že snadnější už to pro ně být nemůže. Jenže náhle se ze země vyřinuly proudy vody a Kítěž zatopily. Legenda říká, že obyvatelé tam dodnes pod vodou žijí, ukrytí v bezpečí před nepřáteli Bohem, ke kterému se modlili.

Legenda je v povědomí místních stále živá. Vypráví si mezi sebou podivné historky o lidech, kteří se v nezvyklém starém oblečení procházeli po okolí či o zmíněném zpěvu a přízračných budovách zatopeného města. Jezero Světlojar tedy ukrývá zajímavý příběh, jehož pravdivost se dodnes pokouší potvrdit nebo vyvrátit četné výzkumy v této oblasti.