Rumunsko

Temešvár IV.

úno 03 2016

V tomto čtvrtém díle o Temešváru budeme opět pokračovat v popisu místních památek a pamětihodností. Dnes se například zaměříme na Muzeum Banátu a Etnografické muzeum.


Muzeum Banátu
Temešvár je největším městem Banátu, což je historické pojmenování pro oblast v západní části Rumunska. Banát byl také jednou ze zemí uherské koruny, takže na jeho území žily různé národnosti a etnické skupiny. Na území Banátu žijí také Češi, kteří zde přišli v 19. století a v některých vesnicích ještě doposud žijí. Jedná se především o vesnice Peregu Mare (blízko Aradu), Svatá Helena, Gernik (vesnice poblíž hranic se Srbskem). Pokud se chcete něco více dozvědět o dějinách Banátu, navštivte v Temešváru Muzeum Banátu, které sídlí v hradu ze 14. století, který nechal vystavět maďarský král Karel Robert. Muzeum Banátu má velké historické oddělení, v němž prim hrají exponáty související se životem vojenských velitelů. V další rozsáhlé sekci pak uvidíte přírodovědeckou část, protože na území Banátu žije především hodně vzácných druhů ptáků.

DSC06149

Operní dům foto Černý tulipán


Etnografické muzeum
Vedle Muzea Banátu stojí za pozornost zajímavé Etnografické muzeum, které rovněž mapuje bohatý kulturní život místních etnik. Muzeum vlastní nejrůznější lidové kroje a barevné grafy a mapy. K muzeu patří i venkovní část, která se rozkládá na rozloze pěti kilometrů. Tato část muzea se nachází ve východní části města a skládá se ze starých banátských stavení, chalup a dílen. Tato část muzea se jmenuje skanzen Padurea Verde. Ke skanzenu se dostanete trolejbusem číslo 11.

DSC06239

Park růží foto Černý tulipán


Další významné budovy Temešváru
Mezi další významné budovy Temešváru ještě patří Operní dům, který se nachází na náměstí Piata Victoriei. V budově opery sídlí ještě dvě divadla, která uvádějí divadelní představení v němčině a maďarštině. Vstupné na divadelní představení se pohybuje od šesti do deseti euro, vstupné do opera pak od čtyř do šesti euro. Nejzajímavější program v Operním domě je vždy v květnu, kdy se zde pořádají hudební slavnosti. Další velkou hudební akcí je Mezinárodní folklorní festival, který v Temešváru probíhá vždy první týden v červenci. Celá akce probíhá v nádherném Parku růži u kanálu Bega.