Řecko

Akropole v Athénách

lis 23 2014

Řecko je kolébkou civilizace a evropské kultury a naštěstí pro nás, mnohé ještě zbylo z jeho nejslavnějších dob ve starověké antice. Jednou z těchto památek je i akropole, která se nachází v řeckém hlavním městě Athénách. Navštivte spolu s námi město, kde filozofovali slavní řečtí myslitelé a kde se zrodila myšlenka demokracie.

Akropole v Athénách patří mezi nejznámějších archeologické památky na světě. Svědčí o tom také fakt, že tato starobylá stavba byla lidmi navrhována jako jeden z nových sedmi divů světa. Od roku 1987 je také zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO spolu se svým sousedem Partheónem, jedním z nejznámějších chrámů starověku.

Akropole v překladu znamená horní město, v antice byla nejdůležitější částí řeckých měst. Nacházela se na nějakém vyvýšeném místě a tvořila dobře opevněné centrum, které ve svém středu chránilo další chrámy, vladařské paláce nebo kulturní stavby jako divadla. Akropole v Athénách není výjimkou.

Akropole v Aténách

Athénská akropole - autor: Ggia - commons.wikimedia.org

Akropole v Athénách patří k symbolům města i celého Řecka. Byla postavená během 15. až 5. století před naším letopočtem a po dlouhé roky sloužila obyvatelům Athén jako důležité politické, kulturní i náboženské centrum. V průběhu staletí se však úloha Akropole postupně měnila. V 5. století před naším letopočtem už tato stavba sloužila především náboženským účelům a byla zde také uložena pokladnice. V tomto období byl postaven Partheon, který patří mezi zdejší dominanty a zdálky Akropoli vévodí. Z historie zmiňme také zajímavé období, kdy po dobytí města Turky byl do Akropole vsazen minaret a chrám byl přestavěn na mešitu.

Akropole během průběhu dějin zažila mnohé, naštěstí ji však ještě dnes můžeme obdivovat. V současnosti stále probíhají rekonstrukce, které se snaží navrátit Akropoli i Partheon do původního stavu. Za vstupné na akropoli zaplatíte 12 euro. Studenti, kteří se prokáží mezinárodně uznávaným průkazem, mají vstup zdarma.

Zajímáte-li se o archeologii a antické dějiny, můžete navštívit nové muzeum, ve kterém vystavují různé archeologické nálezy z Akropole a jejího okolí včetně soch, keramických výrobků či fresek.