Rakousko

Honosný klášter v Melku

zář 04 2013

Melk se může honosit jedním z největších a nejkrásnějších klášterů na území Rakouska. Melk najdete u řeky Dunaj ve spolkové zemi Dolní Rakousy. V současné době má Melk něco kolem 5200 obyvatel.


Dějiny kláštera


Klášter v Melku má za sebou velmi bohaté dějiny, neboť byl budován již od 11. století. Na místě dnešního kláštera stál nejdříve hrad, který patřil Babenberkům. Babenberkové je však na konci 11. století podstoupili řádu svatého Benediktina. Ti hrad přebudovali na velkolepý klášter a začali v okolí kláštera intenzivně působit.


Současná podoba kláštera pochází z barokní doby, kdy byl klášter po zpustošení tureckými vojsky kompletně přebudován. Barokní přestavba kláštera byla uskutečněna na počátku 18. století. Po rozsáhlé rekonstrukci kláštera však v roce 1735 došlo k velkému požáru celé budovy kláštera, takže cenné barokní dílo bylo opět zničeno. Po rozsáhlém požáru však došlo opět k rekonstrukci celého komplexu, takže barokní skvost nad Dunajem byl zachráněn pro další generace.

mariazell 2013 085

Klášter v Melku foto Černý tulipán

Popis kláštera


Klášter v Melku je otevřen veřejnosti, takže celou budovu včetně velkého kostela je možno si prohlédnout. Prohlídku kláštera můžete absolvovat s průvodcem nebo bez průvodce, nicméně prohlídka bez průvodce je zřejmě lepší, neboť po vyznačené prohlídkové trase se můžete pohybovat zcela volně.


V prostorách kláštera je rovněž velmi zajímavé muzeum, které mapuje dlouhé dějiny kláštera a působení benediktýnů ve městě. V prostorách muzea, které je koncipované velmi moderně, zaslouží pozornost obzvláště Melkský kříž z roku 1362, který je posázen krásnými drahokamy.


Při prohlídce kláštera si budete moci prohlédnout například velmi dlouhou císařskou galerii, kde jsou vystavěny obrazy rakouských panovníků. Další atrakcí je nádherný výhled na dunajské údolí, který se vám naskytne z klášterní terasy. Největší atrakcí celé expozice je však klášterní kostel, který se může pochlubit velmi přepychovým a okázalým interiérem. Klášterní chrám je sice jednolodní, nicméně je korunován nádhernou kopulí, která je vysoká 64 metrů. Kromě kopule stojí za povšimnutí centrální mramorový oltář, který je vyzdoben nezvykle velkými sochami.

mariazell 2013 074

Klášterní kostel v Melku foto Černý tulipán

Klášterní zahrada


Součásti prohlídky kláštera je rovněž vstup do rozlehlých klášterních zahrad, které jsou vzorově udržované. V klášterní zahradě stojí pavilón, který je vyzdoben freskou od Johana Bergla a příležitostně slouží jako divadlo.