Rakousko

Památky ve Wiener Neustadt

zář 02 2013

Wiener Neustadt aneb česky Vídeňské Nové Město se nachází nedaleko Vídně a může se pochlubit významnými historickými budovami, které stojí za to navštívit. Město Wiener Neustadt najdete ve spolkové zemi Dolní Rakousy a v současné době má něco přes 41 000 obyvatel.


Krátké dějiny města

Dějiny Wiener Neustadt začínají již ve 12. století, kdy město v roce 1194 založil Leopold V. Babenberský. Město vzniklo jako hraniční pevnost, která měla chránit před nájezdy Uhrů. Městská práva obdrželo město v roce 1277. Od té doby se město rozšiřovalo a postupně zde vznikly velmi významné budovy. V roce 1469 zde bylo založeno biskupství. Další významný rok pro město byl letopočet 175, kdy zde na popud Marie Terezie vzniká vojenská akademie, jejíž velká a impozantní budova stojí dodnes.

neziderské jezero 155

Dóm Panny Marie foto Černý tulipán


Historické památky města

Mezi nejvýznamnější památky města patří velkolepý dóm Panny Marie, který se majestátně tyčí na náměstí Domplatz. Ohromná stavba vznikla ve 13. až 15. století a ve svých útrobách opatruje celou řadu velmi cenných uměleckých děl. Při vstupu do velmi prostorného kostela vás nejvíce upoutá hlavní oltář, který je dílem Gabriela Molinaroly. Dalšími cennými uměleckými díly jsou dřevěné sochy apoštolů z 15. století a náhrobek kardinála Khlesla z roku 1630.

Další významné památky města najdete na hlavním náměstí, které se jmenuje Hauptplatz. Zde stojí za povšimnutí zejména krásný morový sloup ze 17. století a radnice z 16. století.

neziderské jezero 163

Budova vojenské akademie foto Černý tulipán


Vojenská akademie

Wiener Neustadt byl v minulostí znám především kvůli prestižní vojenské akademii, kterou v roce 1751 založila Marie Terezie. Vojenská akademie byla sice v roce 1918 zrušena, nicméně její uzavření nebylo příliš dlouhé, protože již v roce 1934 byla znovu otevřena. V letech 1938 až 1945 zde působila německá říšská válečná škola. Nějaký čas byl velitel této akademie také známý německý generál Rommel. Budovy vojenské akademie byly na konci druhé světové války značně poškozeny, nicméně po válce byly všechny budovy opět řádně opraveny a v roce 1958 zde byla opět zahájena činnost rakouské vojenské akademie. Z rozsáhlého komplexu budov stojí za zmínku především velká stavba kaple svatého Jiří, která je s vojenským doprovodem přístupná veřejnosti.