Německo

Historický Pasov

srp 21 2014

Pasov je německé historické město, které se nachází u hranic s Rakouskem. Pasov má nádhernou polohu, protože leží na soutoku tří velkých řek – Dunaje, Innu a Ilzu. Z tohoto důvodu má Pasov také přezdívku „město tří řek".


Významné historické město
Pasov má za sebou velmi bohaté dějiny. Po dobu šesti set let bylo město totiž samostatným biskupským knížectvím a křižovatkou obchodu. V Pasově se křížily cesty do Rakouska i blízkých Čech, takže bylo velmi důležitým překladištěm zejména pro mezinárodní obchod se solí. Honosné domy na nábřeží Pasova dávají tušit, že zde kvetl výnosný a velmi intenzivní obchod.


Město věží a kostelů
Při pohledu na historickou část Pasova zaplesá každé oko obdivovatelů historických památek. Většina zdejších památek má barokní podobu. Za výzdobou kostelů a měšťanských domů stáli významní italští barokní mistři, kteří byli místními pány zváni ke zkrášlení města. Hlavní památkou starého města je překrásný dóm svatého Štěpána, který má zářivě bílou fasádu. V útrobách barokního kostela pak znějí největší varhany na světě, které jsou stále v provozu. Dalšími významnými památkami jsou pak mohutný hrad Veste Oberhaus a poutní katolický kostel Maria Hilf.

DSC00323

Pasov foto Černý tulipán


Kulturní město
Jak je u německých měst dobrým zvykem, na dobrou kulturu se zde rozhodně nezapomíná. Pasov hostí každým rokem festival Evropské týdny. K dispozici jsou zde rovněž městská divadla nebo kabaretní scéna Scharfrichterhaus. Navíc je zde pět významných muzeí a velká univerzita.


Výletní plavby
Život v Pasově je úzce spjat s místní lodní dopravou, která je velmi frekventovaná a živá. K dispozici jsou zde kupříkladu okružní plavby „městem tří řek" a zajímavé výletní plavby překrásným údolím Dunaje. Řada společností pochopitelně také nabízí několikadenní plavbu po Dunaji, která vede z Pasova až do Vídně. Na této plavbě tak můžete navštívit další historická města v Rakousku.

DSC00278

Pasov foto Černý tulipán


Ráj pro cyklisty
Do Pasova se dá bez problémů také přijet na kole. Kvalitní Dunajská cyklostezka vede od Bratislavy přes celé Rakousko až do Pasova. Na kraji Pasova je rovněž příjemný kemp, takže cyklisté zde pod stany mohou strávit několik nocí a v klidu si prohlédnout historické skvosty Pasova.