Izrael

Kostel všech národů

led 02 2014

Kostel všech národů anebo bazilika Utrpení stojí hned vedle Getsemanské zahrady, kde se před svým zatčením modlil Ježíš Kristus. Kostel všech národů byl postaven na začátku 20. století na místě, kde dříve stával byzantský chrám ze 4. století.

Číst dál: Kostel všech národů

Křížová cesta v Jeruzalémě

říj 26 2013

Křížová cesta v Jeruzalémě patří mezi nejznámější poutní cesty ve Svatém městě. Křížová cesta mapuje poslední kroky Ježíše Krista, které vedly na kopec Golgota, kde byl ukřižován. Křížová cesta má celkem čtrnáct zastavení a vede centrem Starého města.

Číst dál: Křížová cesta v Jeruzalémě

Chrámová hora

říj 20 2013

Chrámová hora je nejposvátnějším místem judaismu, protože zde stál velkolepý jeruzalémský chrám, který byl po dlouho dobu centrem bohoslužebného života izraelského lidu. Od prvního století po Kristu zde však jeruzalémský chrám nestojí, nicméně ortodoxní Židé stále věří, že jednou bude opět v celé své nádheře stát.

Číst dál: Chrámová hora

Olivetská hora

říj 16 2013

Olivetská hora se nachází v Jeruzalémě a je známá především jako místo zatčení Ježíše Krista. Olivetská hora je tak důležitým poutním místem v dějinách křesťanů všech vyznání.

Číst dál: Olivetská hora

Zeď nářků

říj 10 2013

Zeď nářků patří mezi nejzajímavější místa v Jeruzalémě, neboť je pro všechny židy nejposvátnějším místem ve Svatém městě. Zeď nářků je již po staletí místem intenzivních modliteb a proseb.

Číst dál: Zeď nářků