Itálie

Andělský most

dub 01 2015

Andělský most lze přirovnat ke Karlovu mostu v Praze. Ponte Sant'Angelo totiž patří k nejdůležitějším římským mostům, který byl postaven již v letech 134 až 139 po Kristu. Most vznikl na objednávku císaře Hadriána, protože Hadrián potřeboval most přes řeku Tiberu, který by vedl k Hadriánovu mauzoleu, současnému Andělskému hradu.


Krátké dějiny mostu
V minulosti se tento významný římský most jmenoval Ponte Aelius, protože druhým jménem císaře Hadriána bylo jméno Aelius. Dnešní název Andělský most vznikl až po pádu západořímské říše, kdy křesťanství začalo plně dominovat. Andělský most byl pak hojně využíván poutníky z celého světa, kteří přicházeli do chrámu sv. Petra ve Vatikánu.

řím 281

Andělský most foto Černý tulipán


Sochy na mostě
Andělský most je také náležitě vyzdoben, takže křesťanští poutníci mohli na městě objevovat sochy apoštolů a andělů. Konkrétně zdobí most sochy sv. Petra a sv. Pavla. Dále jsou to sochy starozákonních postav, konkrétně sochy prvního člověka Adama, Noeho, praotce Abrahama a zákonodárce Mojžíše.
Zvláštní pozornost je pak potřeba věnovat deseti sochách andělů, které nechal objednat roku 1669 papež Alexandr VII. Zajímavosti celé objednávky je, že o vytesání soch byl požádán slavný italský sochař Gian Lorenzo Bernini, kterému v té době bylo už sedmdesát let. Bernini se do této zakázky svědomitě pustil, ale podařilo se mu udělat pouze dvě sochy andělů. Jedná se o anděla s křížem a anděla s trnovou korunou. Zbylých osm soch andělů pak vytvořili Berniniho nadaní žáci. Zajímavostí soch na Andělském mostě je, že se staly vděčnou inspirací pro sochy na Karlově mostě v Praze.

řím 289

Andělský most foto Černý tulipán


Smutné dějiny Andělského mostu
Andělský most má však za sebou také některé smutné události. Málo se ví, ale Andělský most byl také místem, kde se konaly veřejné popravy.


Andělský most z ptačí perspektivy
Andělský most je pravděpodobně nejkrásnějším mostem v Římě. Své kouzlo má také proto, že v pozadí mostu se již rýsuje Vatikán s chrámem sv. Petra a pochopitelně mohutný Andělský hrad. Andělský most je pouze pro pěší a dá se vyfotit z různých úhlů pohledu. Nejkrásnější snímky však získáte, když navštívíte Andělský hrad a vyfotíte si Andělský most z ptačí perspektivy.

Přečtěte si další články s podobnou tématikou