Itálie

Stále krásný Pantheon

srp 02 2014

Římský Pantheon je stále krásný, protože tato nejlépe zachovalá římská antická stavba přečkala všechny architektonické trendy. Prostý Pantheon je stále okouzlující, jelikož v jednoduchosti je krása a půvab.


Dějiny stavby
Prostý Pantheon byl postaven už v roce 27 před Kristem. Budovu zasvěcenou všem bohům nechal postavit Marcus Agrippa, což byl zeť římského císaře Augusta. Jeho jméno je nakonec latinsky zvěčněno nad průčelím stavby, kde stojí napsáno M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIVM.FECIT, což by se do češtiny dalo přeložit: „Marcus Agrippa, syn Luciův". Původní stavba se však nedochovala, neboť byla poničena ohněm. Zhruba o sto let později byl na místě Pantheonu vybudován nový Pantheon, který nechal v roce 125 po Kristu vybudovat císař Hadrián. Tato stavba již přečkala všechny věky, takže dodnes zdobí město nad Tiberou.

řím 093

Římský Pantheon foto Černý tulipán


Křesťanský chrám
Z pohanského chrámu se později stal křesťanský chrám. Může za to papež Bonifác IV., který vládl nad církví na začátku 7. století. Papež tak zachránil Pantheon před jistým zničením, protože mnohé pohanské chrámy byly v Římě nemilosrdně pobořeny a zničeny. V renesanční době se Pantheon stal hrobkou pro vyznané umělecké a politické osobnosti. Spočinuli zde kupříkladu malíř Rafael či významní italští panovníci Vittorio Emanuele II. a Umberto I.


Popis stavby
Panteon je neobyčejná kruhová stavba, která je zakryta velkou kopulí o průměru 43,22 metrů. Velkou kupoli pak dokonale zpevňuje okrouhlý otvor, který má průměr 9 metrů. Přes tento otvor proniká do vnitřku stavby jediné sluneční světlo. Celá stavba byla postavena z římského betonu aniž by byly použity nějaké výztuže. Z tohoto hlediska se jedná o velmi pozoruhodnou stavbu, která je stále hodna obdivu.


Vnitřek Pantheonu
Uvnitř prosté budovy uvidíte hlavní oltář, na kterém je obraz svatého Josefa s Ježíškem. Po levé straně se pak nachází hrob slavného renesančního malíře Rafaela. Hrobka italského krále Vittoria Emanuele II. se pro změnu nachází na pravé straně. Velmi cenná je rovněž freska „Zvěstování", která pochází z 15. století. Za hlavním oltářem je pak sakristie a kaple.

řím 102

Vnitřek Pantheonu foto Černý tulipán


Praktické informace
Pantheon se nachází na náměstí Piazza delle Rotonda. K tomuto náměstí vás dopraví římská tramvaj číslo 9. Panteon je otevřen každý den od 8.30 do 19.30, pouze v neděli od 9 do 18 hodiny. Vstupné je zcela zdarma.