Itálie

Lateránská bazilika

čec 18 2014

Velkolepá Lateránská bazilika patří k nejkrásnějším římským kostelům. Vedle velké baziliky stál také Lateránský palác, který byl dlouhá staletí sídlem papežů.


Kostel ze 4. století
Lateránská bazilika se v italštině jmenuje San Giovanni in Laterano, což by se do češtiny dalo přeložit jako bazilika svatého Jana Křtitele v Lateránu. Kostel byl na počátku 4. století po Kristu postaven na příkaz římského císaře Konstantina Velikého, který zrovnoprávnil křesťanství na roveň s ostatními pohanskými náboženstvími. Kostel v Lateránu posiloval svou prestiž, protože velmi blízko kostela stál Lateránský palác, který byl sídlem papežů až do 14. století.
I když papežové mají sídlo již někde jinde, spojení s papežstvím nadále trvá, protože každý papež zde stále osobně slouží na Zelený čtvrtek mši.

řím 145

Lateránská bazilika foto Černý tulipán


Lateránská bazilika je významný římský kostel
Velký význam Lateránské baziliky přetrvává až dodnes, protože kostel v Lateránu patří mezi čtyři hlavní římské chrámy. Kostel se také může pochlubit tím, že se jedná o biskupský kostel, což znamená, že v chrámu je katedra římského biskupa. Hodnostně je tedy tento kostel nejvyšším kostelem v římsko katolické církvi, takže má větší důležitost než známější bazilika sv. Petra. Tuto skutečnost podtrhuje latinský nápis Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, což v češtině znamená Matka a hlava všech kostelů Říma a světa, který lemuje vstup do atria.


Letmý popis baziliky
Nejzajímavější části baziliky je apsida, kde uvidíte především velmi jemné mozaiky, což jsou věrné kopie raně křesťanských obrazů. Nad papežským oltářem jsou ukryty relikvie apoštolů Petra a Pavla. Před papežským oltářem se pak nachází bronzový náhrobek papeže Martina V. Autorem tohoto bronzového náhrobku je slavný italský sochař Donatello. Za hodno prohlídky stojí rovněž baptisterium, které bylo postaveno už ve 4. století po Kristu, takže toto křestní místo je jedno z nejstarších části kostela.

řím 151

Lateránská bazilika foto Černý tulipán


Praktické informace
Lateránská bazilika je přístupná široké veřejnosti každý den. Vstup do chrámu je zdarma. Bazilika se nachází na stejnojmenném náměstí a nejrychleji s k bazilice dostanete římským metrem linky A, stačí když vystoupíte na stanici San Giovanni.