Itálie

Palác konzervátorů

čec 03 2014

Římský Palác konzervátorů či Palazzo dei Conservatori skýtá bohaté sbírky římského, etruského a řeckého umění. Na rozdíl od Fora Romana jsou téměř všechny sbírky umístěné pod střechou.


Michelangelův rukopis
Slavný Michelangelo se podepsal nejenom na chrámu svatého Petra, ale také na budově Palazzo dei Conservatori. Budova ze 14. století byla totiž později přestavěna Michelangelem a architektem Giacomem della Porta. Původně budova sloužila jako sídlo soudců, nyní jsou zde bohaté archeologické sbírky, které patří do Kapitolských muzeí.

řím 025

Nádvoří Palazzo dei Conservatori foto Černý tulipán


Popis muzea
Když vejdete do muzea, tak v přízemí najdete kasu, knihovny a hlavní nádvoří. Již na nádvoří muzea uvidíte velkolepé zlomky starých antických soch. K těm nejpozoruhodnějším starým úlomkům na nádvoří patří velká hlava, ruka a noha, sochy římského císaře Konstantina II.. Tyto úlomky původně obrovského kolosu se našly v roce 1486 v římské bazilice císaře Maxentia, který stál na Foru Romanum.
V prvním patře muzea jsou již bohatě zdobené sály. Jedná se o celkem devět bohatě zdobených sálů, které jsou plné zajímavých exponátů. Nejzajímavější sál se jmenuje Sala della Lupa, kde najdete známou bronzovou sochu vlčice, která je v samotném erbu města Říma. Tuto Kapitolskou vlčici vytvořili staří Etruskové. Stáří této vlčice se odhaduje na páté století před Kristem. V dalších rozlehlých sálech jsou převážně umístěny sbírky etruského, římského i řeckého umění. Předmětem těchto starých sbírek jsou většinou výrobky z keramiku, sošky, sochy, ale i busty římských císařů.

řím 029

Římská vlčice foto Černý tulipán


Nejzajímavější exponáty
Mezi nejzajímavější exponáty Palazzo dei Conservatori patří jezdecká socha římského císaře Marca Aurelia, která zdobí také náměstí Piazza del Campidoglio. V současné době je však originál v muzeu a kopie zdobí náměstí. Socha byla pravděpodobně vyrobena v roce 176 po Kristu.
V druhém patře muzea pak uvidíte velkou sbírka obrazů a dekorativního umění. Pinacoteca Capitolina jak se této sbírce obrazů říká, patří mezi nejstarší veřejné sbírky obrazů v Říme. Obrazárna totiž vznikla již v letech 1748 až 1750. Visí zde například mistrovská plátna od benátského mistra Tiziana nebo Caravaggia či Pavla Petra Rubense. Vedle nádherných obrazů se zde můžete kochat nádhernou sbírkou šperků a porcelánu. Palazzo dei Conservatori je otevřeno od úterka do neděle od 9 do 20 hodiny.