Itálie

Poslední Večeře od Leonarda da Vinciho

led 14 2014

Slavná freska od italského malíře Leonarda da Vinciho je umístěna v refektáři nádherného kostela Santa Maria delle Grazie, který najdete v severozápadní části Milána.

Krásný renesanční kostel

Kostel Santa Maria delle Grazie z 15. století je skvostná ukázka církevního stavebního umění italské renesance. Hlavním architektem celé stavby byl G.Solari, ovšem část stavby projektoval také slavný architekt Bramante. Bramante se mimo jiné podílel na návrhu hlavního průčelí nebo na přilehlé křížové chodbě. V minulosti byl tento kostel součástí dominikánského kláštera, kde se v refektáři nachází pravděpodobně nejznámější uměleckého dílo všech dob. Jde o slavnou a proslulou fresku od Leonarda da Vinciho.

P5110048

Kostel Santa Maria delle Grazie foto Černý tulipán

Poslední Večeře


Poslední Večeře od italského mistra Leonarda da Vinciho byla vytvořená v letech 1495 až 1498. Na fresce je ústředním motivem Ježíš Kristus, který zrovna svým dvanácti učedníkům říká, že jeden z nich jej zanedlouho zradí. Slavný italský malíř namaloval tento působivý výjev z Nového zákona na zaschlý sádrový štuk temperou, což bylo v renesanční době velmi neobvyklé.

Poslední Večeře je umělecké dílo, které je velmi akční a plné gest a pohybů. Všech dvanáct apoštolů totiž velmi živě a temperamentně diskutuje. Na levém konci stolu vidíme, kterak Bartoloměj velmi rozčileně vstává ze židle. Vedle Bartoloměje je pak Jakub mladší a Ondřej, kteří překvapeně zvedají ruce. Učedník Petr rovněž vstává ze židle a velmi nahněvaně se dívá do středu obrazu. Před Petrem je samotný zrádce Jidáš Iškariotský, který se zděšeně zaklání. Jidáš sedí vedle Jana, který je jako jediný učedník v naprostém klidu. Rovněž v klidu je samotný Ježíš, který je namalován do středu celého výjevu. Na druhé straně od Ježíše jsou pak další učedníci. Vidíme tam pochybujícího Tomáše, Jakuba staršího, Filipa, Matouše, Tadeáše a Šimona.

poslední večeře

Večeře Páně jako suvenýr foto Černý tulipán

Praktické informace

Ke kostelu Santa Maria delle Grazie se nejrychleji dostanete milánským metrem, stačí, když vystoupíte na stanici metra Cadorna. Prohlédnout si fresku Poslední Večeře však není tak snadné, je zapotřebí se totiž objednat předem. Nejlepší forma objednávky je přes internetové stránky, kde si objednáte přesný den a čas prohlídky. Vstupenka s průvodcem v anglickém jazyce je však poměrně drahá, současná cena je 33 euro na osobu.