Itálie

Bazilika svatého Ambrože

led 10 2014

Bazilika svatého Ambrože je jedním z nejstarších kostelů v Miláně. Tento historický kostel sehrál v dějinách Evropy velmi významnou roli, neboť zde byli korunováni lombardští králové a němečtí císaři.

Vznik baziliky ve čtvrtém století

Nádherná bazilika svatého Ambrože stojí na západním konci historického jádra Milána. Byla vybudována již roku 379 po Kristu svatým Ambrožem na tehdejších troskách starého Bacchova chrámu. Od svého začátku měla bazilika tři lodě bez příčné lodi. Kostel začal fungovat od roku 386, kdy byl vysvěcen. Po Ambrožově smrti roku 397 byla bazilika ihned po tomto velmi významném muži pojmenována.

P5120055

Bazilika sv.Ambrože foto Černý tulipán

Příchod benediktýnů

Další velký zlom v dějinách baziliky přichází na začátku 8. století, kdy sem přicházejí benediktýni. Po příchodu benediktýnů začíná velká přestavba baziliky na rozsáhlý benediktinský klášter. Současná podoba stavby je však z 9. století, kdy do komplexu kláštera byla postavena krásná zvonice, která dostala jméno "zvonice mnichů".

Architekt Bramante

Před vstupem do kostela je velmi zajímavé nádvoří, kde jsou zbytky velmi starých hrobů a nápisů. Poté co byla postavena pravá zvonice, se ve výstavbě kláštera pokračovalo dále, takže přibyla apsida a presbytář. Ve středověku pak byly dokončeny lodě a levá zvonice, která je ovšem menší než pravá zvonice. Na konci 15. století dochází k další významné přestavbě, kdy byl projekt přestavby kláštera svěřen slavnému architektu Bramantovi.

Další přestavby

Bazilika svatého Ambrože nezůstala ušetřena dalších zásahů ani později. Arcivévoda Maxmilián Rakouský v roce 1857 přikázal, aby z církevní stavby byly odstraněny nepatřičné barokizující elementy. Další velkou ránu dostala bazilika během druhé světové války, kdy byla velmi vážně poškozena. Záhy však byla opět rekonstruována, takže nyní již opět slouží veřejnosti.

Skvosty baziliky

Mezi nejzajímavější předměty baziliky patří zřejmě starý sarkofág ze čtvrtého století a mramorový pulpit z 11. století. Za pozornost stojí i hrob svatého Ambrože, který je v kryptě kostela. Velmi cenné je rovněž ciborium, což je liturgická nádoba pro proměněné hostie. Toto pozlacené ciborium je chráněno neprůstřelným sklem a jedná se o mistrovské dílo karolinských zlatníků. Postranní kaple baziliky jsou pro změnu vyzdobené křesťanskými mozaikami z pátého století.