Itálie

Bazilika San Lorenzo Maggiore

led 07 2014

Bazilika San Lorenzo Maggiore patří k nejstarším kostelům v Miláně. Tato křesťanská památka ještě pamatuje slavné římské časy, kdy se město ještě jmenovalo Mediolanum.

Římské pozůstatky

Kolem baziliky San Lorenzo Maggiore máte dojem, že se na chvíli zastavil čas. Před bazilikou totiž stojí šestnáct korintských sloupů, které pocházejí z druhého a třetího století po Kristu. Tyhle krásné římské sloupy byly pravděpodobně součástí nějaké pohanské římské svatyně. Ze staré římské doby se zde ještě zachovala brána z druhého století, kterou vstoupíte do překrásné kaple svatého Aquilina. Před vstupem do baziliky ještě narazíte na velkou bronzovou sochu, která představuje římského císaře Konstantina, který ve čtvrtém století po Kristu zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími, takže křesťané po celé Římské říši již nebyli pronásledováni. Socha římského císaře Konstantina se sem opravdu hodí, protože zrovnoprávnění křesťanství s pohanskými náboženstvími bylo uzákoněno takzvaným Milánským ediktem z roku 313.

Krátké dějiny stavby

Samotná bazilika San Lorenzo Maggiore pochází ze 4. století po Kristu a má zajímavý čtyřúhelníkový půdorys. Součástí baziliky jsou ještě tři kaple, které pocházejí ze stejného období.

Interiér baziliky však prošel několika úpravami. Největší úpravy zažila bazilika ve 12. a v 16. století. Zvláště cenný je interiér kaple svatého Aquilina, kde mimo jiné najdete křesťanské mozaiky z pátého století. Na mozaikách je zobrazen kupříkladu výjev proroka Eliáše, který byl vzat na nebe nebo krásná podoba Krista s dvanácti apoštoly, kteří jsou oblečeni v tógách. V druhé kapli, která se jmenuje di San Siso, pro změnu najdete fresky, které pocházejí ze 17. století.

P5120057

Bazilika San Lorenzo Maggiore foto Černý tulipán

Krásná kopule

Chloubou baziliky je především nádherná kopule, která je vůbec největší kopulí v Miláně. Kopule je dílem italského architekta Martino Bassiho, který poničenou kopuli v roce 1573 znovu renovoval a opravil. V kopuli je celkem osm velkých oken skrze ně proniká do baziliky denní světlo.

Praktické informace

Baziliku San Lorenzo Maggiore najdete na ulici Corso di Porta Ticinese 39. Nejbližší stanicí metra je zastávka Missori. Vstup do baziliky je zdarma, vstupné se platí pouze do kaple svatého Aquilina, kde jsou k vidění již jednou zmíněné cenné křesťanské mozaiky.