Itálie

Skvosty Benátek V.

kvě 08 2013

V pátém díle o skvostech Benátek si představíme františkánský kostel Frari, který skrývá ve svých útrobách neobyčejné skvosty benátského malířství.


Dějiny kostela
Kostel Frari je nádherný františkánský kostel, který se začal stavět už v roce 1250. V pozdější době bylo přistoupeno k rozšíření stavby, neboť na františkánská kázání chodilo více a více lidí. Celá sakrální budova byla definitivně dokončena v roce 1445. Celá stavba byla postavena z červených cihel a zvenčí vypadá kostel docela prostě. Na červených cihlách se však krásně vyjímají bílé ozdobné prvky z istrijského mramoru.

P1010018

Kostel Frari foto Černý tulipán

Interiér kostela
Půdorys kostela má tvar písmene T. Centrálním bodem chrámového interiéru je hlavní oltář s obrazem Nanebevstoupení Panny Marie od Tiziana. Tizian namaloval tento rozměrný obraz v letech 1516 až 1518. Obraz znázorňuje nejenom Pannu Marii, ale také velké množství andělů a Boha Otce, který se vznáší na nebesích. Dole pak jsou vyobrazení apoštolové. Obraz nejprve vzbudil spontánní odmítnutí, které se velmi rychle proměnilo v obdiv a nadšení. Tizian na svém obraze totiž dokázal vyjádřit nejenom fyzicky krásnou Pannu Marii, ale také gesta a pohyby apoštolů. Tento obraz je mnohými odborníky na výtvarné umění pokládán za pravé mistrovské dílo vrcholné renesance v Benátkách.
Vedle Tizianova obrazu Nanebevstoupení Panny Marie, je v útrobách kostela Frari druhý Tizianův obraz, který nese název Madonna domů Pesar. Tento obraz byl namalován v letech 1519 až 1526. Na obraze klečí donátor Jacopo Pesaro, který má na sobě černý brokátový kabát. Po stranách donátora vidíme další členy jeho rodiny. Jacopo Pesaro klečí před Madonnou, která drží ve svých rukou malého Ježíše. Kostel Frari má rovněž velmi krásnou apsidu, která je vyzdobena kružbovými okny, které jsou uspořádané ve dvou řadách. Na postranních stěnách apsidy pak uvidíte dva krásné náhrobky.

Zajímavosti kostela
V kostele Frari je celá řada nádherných hrobek významných lidí. Najdete zde například náhrobek benátského dóžete Pietra Mocenigu, který nechal zhotovit známý italský sochař Pietro Lombardi. V kapli kostela Frari má svůj prostý hrob také známý italský hudební skladatel Cladiou Monteverdi, který zemřel v roce 1643.

Praktické informace
Kostel Frari se nachází na náměstí Campo de Frari. Kostel je otevřený od pondělka do soboty od 9 do 18 hodiny. V neděli pak od 13 do 18 hodiny.

Čtvrtý díl seriálu najdete zde

Šestý díl seriálu najdete zde