Itálie

Nádherné fresky

kvě 01 2013

Jedny z nejkrásnějších fresek na světě uvidíte ve florentské kapli, která se nazývá Capella Brancacci. Autorem těchto výjimečných fresek je italský malíř Masaccio.


Kaple je součástí velkého kostela
Kaple Capella Brancacci se nachází ve florentském kostele Basilica di Santa Maria del Carmini. Tento kostel byl postaven na konci 13. století. Základy kostela jsou tedy románsko gotické. Kostel byl však později několikrát opravován, zvláště po roce 1771, neboť celá stavba tehdy shořela. Přestože byl celý kostel téměř zničen, fresky v kapli zázračným způsobem přežily.

P1010006

Vstup do kaple foto Černý tulipán

Popis fresek
Fresky v kapli Capella Brancacci zobrazují výjev ze života svatého Petra. Celý cyklus fresek je dílem tří italských malířů. Na freskách pracovali Masolino, Masaccio a Filippino Lippi. Nejvíce fresek je od malíře Masaccia, který nejprve spolupracoval na díle s Masolinim, ovšem později celou zakázku převzal sám. Jelikož Massaccio zemřel poměrně mlád, celé dílo pak dokončil Filippino Lippi. Všechny fresky se vyznačují perspektivní malbou a velmi silnou individualizací všech namalovaných postav. Pohled na fresky vás vtáhne do děje, takže se cítíte, že jste rovněž aktérem děje.

Fresky, které vytvořil Massacio, zobrazují většinou život učedníka a apoštola Petra. Pouze freska Vyhnání z ráje zobrazuje starozákonní příběh. Další fresky již výlučně zobrazují novozákonní příběhy. Jedná se o tyty fresky: Placení daně, Petrovo kázání v Jeruzalémě, Rozdělování almužny, Petr uzdravuje svým stínem a Křest obrácených. Freska s názvem Petr křísí mrtvého syna správce Antiochie je již společným dílem, na kterém již také dělal Filippino Lippi. V kapli jsou ještě fresky, které samostatně namaloval Masolino a Filippino Lippi. Masolino namaloval fresky s těmito názvy: Petrova modlitba v Jeruzalémě, Pád člověka, Uzdravení chromého a vzkříšení Tabity. Fresky od Filippina Lippiho jsou pak tyto: Petr křísí císařova syna, Petrovo osvobození z vězení, Pavel navštěvuje Petra ve vězení a Petrovo ukřižování.

P1010007

Kaple Capella Brancacci foto Černý tulipán

Praktické informace
Kaple Capella Brancacci se nachází na ulici Via Santa Monaca. Vstup do kaple je vpravo od Basilica di Santa Maria del Carmine. Kaple je otevřena každý den od 10 do 17 hodiny, pouze v úterý je kaple uzavřena. Vstupné do kaple stojí 6 euro, snížené pak 4,50 euro. V rámci prohlídky můžete shlédnout zajímavý film o freskách, který vám o freskách přiblíží ještě více cenných informací.