Itálie

Skvosty Benátek I.

dub 11 2013

Na e-průvodci jsme pro Vás připravili seriál o nádherných benátských památkách. V prvním díle si představíme baziliku San Marco, která je nezaměnitelným symbolem tohoto krásného a romantického italského města.

Stručná historie baziliky

San Marco stojí v Benátkách již od devátého století, nicméně dnešní podoba stavba pochází z roku 1060. Již od svého počátku jde o stavbu, která měla být odleskem lesku a moci benátského státu. Svým způsobem je však benátská bazilika velmi nezvyklá a neobvyklá, neboť to není mohutná gotická stavba, která strmě vstoupá k nebesům. San Marco je tak katolickým kostelem, který se výrazným způsobem odlišuje od všech tehdejším evropských katedrál.

P1010008

Bazilika San Marco foto Černý tulipán

Popis baziliky

San Marco je směsicí západoevropské a byzantské architektury. Z ptačí perspektivy zjistíme, že půdorys kostela má podobu rovnoramenného řeckého kříže, jehož ramena jsou rozvržena sloupy do tří lodí. Na střeše kostela pak trůní pět nádherných orientálních kopulí. Při pohledu z náměstí vás určitě upoutá hlavní vchod do baziliky. Hlavní vchod tvoří překrásný několikastupňový portál. Nad portálem je pak umístěna mozaika, která zobrazuje poslední soud.

Vnitřek baziliky

Vnitřek baziliky je typicky byzantský. Hlavní výzdobou interiéru kostela jsou mozaiky. Některé mozaiky v apsidě kostela jsou pravděpodobně z 11. století. Jedná se o mozaiky, které zobrazují trůnícího Krista a čtyři patrony města (jedná se o Mikuláše, Petra, Marka a Hermagorase).

Středem celé baziliky je hlavní oltář, který je zastřešen zajímavým baldachýnem. Baldachýn je nesen čtyřmi alabastrovými sloupy, které jsou bohatě zdobené. Před hlavním oltářem je však ještě ikonostas, který je nedílnou součástí všech byzantských chrámů. Ikonostas v bazilice San Marco je však rovněž neobvyklý a zvláštní, neboť se jedná o otevřenou sloupovou stěnu z mramoru. Na architrávu je pak velký kříž a sochy Panny Marie a apoštolů. Celá sloupová stěna je dílem benátských mistrů pozdní gotiky.

san marco

Bazilika San Marco foto Černý tulipán

  Praktické informace

Bazilika San Marco se nachází na rozlehlém náměstí Piazza di San Marco, vedle Dóžecího paláce. Bazilika je otevřena denně od 9.45 do 17 hodiny. Pouze v neděli je tento křesťanský svatostánek otevřen od 14 do 16 hodiny. Vstupné do baziliky je zdarma. V bazilice San Marco se rovněž nachází zajímavé muzeum, kde se dozvíte všechny informace o dějinách této překrásné stavby. Vstupné do muzea stojí pět euro, snížené vstupné je 2,50 euro.

Druhý díl seriálu najdete zde