Holandsko (Nizozemsko)

Amsterodamské grachty

dub 27 2013

Grachty jsou neodmyslitelnou součástí většiny nizozemských měst. Jedná se v podstatě o městské kanály. Nejvíce grachtů napočítáte v Amsterodamu.

Dějiny grachtů v Amsterodam

V Amsterodamu byl dlouhou dobu pouze jeden jediný městský kanál. Velká změna však přišla po roce 1612, kdy se kolem Amstelu a Singelu začínají vytvářet další grachty, takže vzniká prstenec dalších městských kanálů. Tyhle první městské grachty dostávají honosná jména. Jmenují se Herengracht (Pánský gracht), Keizersgracht (Císařský gracht) a Prinsengracht (Princův gracht). Zajímavostí je, že na stavbu těchto kanálů se podíleli němečtí námezdní dělníci nebo obyčejní tuláci a bezdomovci. Po stavbě grachtů přichází ke slovu stavba mostů. Jenom v historickém jádru Amsterodamu napočítáte osmdesát mostů.

Význam grachtů

Důmyslný systém grachtů sloužil především k odvodňování nových stavebních pozemků a k přepravě zboží po městě. Většina zboží se v Amsterodamu dopravovala po prámech. K tomuto účelu musely být uzpůsobené amsterodamské domy, které na svých štítech měly rumpály.

Po roce 1612 se Amsterodam mění v romantické město kanálů a grachtů. V současné době zde můžete napočítat více než 160 grachtů. Většina dnešních grachtů je krásně nasvícena, takže se jedná o krásnou turistickou atrakci.

PB160003

Jeden z mnoha grachtů v Amsterodamu foto Černý tulipán

Amsterodamské grachty jsou na seznamu UNESCO

Tento zápis se Amsterodamu podařil v roce 2010. O té doby je pás hlavních grachtů i s přilehlým územím zaznamenán na prestižní seznam UNESCO. Zcela unikátní a jedinečný systém malých vodních cest se tak stal součástí světového kulturního dědictví.

Na seznam UNESCO jsou zapsány pouze hlavní kanály, které byly postaveny v 17. století: konkrétně se jedná o Singel, Keizersgracht, Herengracht, a Prinsengracht. Jde tedy o oblast mezi kanálem Brouwersgracht (Pivovarský kanál) a řekou Amstel. Součástí této oblasti jsou i kanály Nieuwe Herengracht (Nový Panský kanál), Nieuwe Keizersgracht (Nový Císařský kanál) a Nieuwe Prinsengracht (Nový Princův kanál). Všechny zmiňované grachty jsou obklopené starým městským centrem, kde se nachází celá řada velmi nádherných patricijských domů. V jednom z těchto domů našel azyl také Jan Ámos Komenský, který v Amsterodamu strávil zbytek svého dlouhého života. Na závěr ještě dodejme, že celé území historických amsterodamských grachtů má plochu 160 hektarů. Celková délka těchto historických grachtů je pak čtrnáct kilometrů.