Francie

Historické město Arles

pro 26 2014

Francouzské město Arles je oblíbeným cílem v Provence, a to nejen pro turisty. Kouzlo města obdivují umělci a milovníci krásných žen a navštěvují ho také fotografové, každoročně se zde totiž koná nejstarší fotografický festival na světě.

Arles se nachází ve francouzském kraji Camargue na řece Rhoně, jen asi 40 kilometrů od jejího ústí. Město vzniklo v 6. století jako řecká osada, která plnila významnou funkci jako obchodní centrum. Tehdy se město nazývalo Arelate, v překladu to znamená „město v bažinách“. Později se pod římskou nadvládou stalo hlavním městem regionu Provence. Byly zde vybudovány kanály, které z města udělaly říční i námořní přístav. Za Římanů se městu dařilo, ve 3. století se navíc stalo i křesťanským centrem jižní Francie. Ve středověku se dokonce stalo sídlem biskupa a konaly se zde i církevní koncily. Poté město čekal spíše úpadek.

Arles amfiteátr

Amfiteátr v Arles - autor: Rolf Süssbrich - commons.wikimedia.org

V současnosti je Arles překrásným historickým městečkem, které si zachovává atmosféru středověku a nabízí zvědavcům mnoho památek a zajímavých míst k navštívení. Atraktivní je také díky tomu, že je spojováno se jmény mnoha slavných básníků, skladatelů a výtvarných umělců. Například Vincent van Gogh zde prožil poslední dva roky svého života a stvořil přes tři stovky obrazů.

Z památek určitě nevynechejte římský amfiteátr, který najdete na nejvýše položeném místě v Arles. Byl vybudován za vlády římského císaře Vespasiána a dodnes slouží jako dějiště provensálské koridy. Z dalších památek jmenujme pozůstatky antického divadla postaveného za císaře Augusta. Na náměstí Place du Forum naleznete další antickou památku – zbytky římského fóra, a na Elysejských polích pozůstatky římského a křesťanského hřbitova.

V Arles také můžete obdivovat několik překrásných paláců (Konstantinův palác), katedrál (svatého Trofima) či klášterů (také svatého Trofima). Město je obdivuhodných architektonických staveb plné.

Obdivovatelům malíře van Gogha také doporučujeme navštívit Espace Van Gogh, kulturní umělecké centrum s nádvořím, které bylo speciálně upraveno podle umělcových obrazů.