Francie

Pevnost If - slavné vězení

pro 19 2014

Milovníci dobrodružných a romantických románů při zmínce o pevnosti If určitě zpozorní. Odehrává se zde totiž román francouzského spisovatele Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo. Málokdo ale ví, že toto vězení je skutečné a můžete si tam zajet třeba na výlet.

Na ostrově If stojí od roku 1524 vojenská pevnost, kterou zde nechal vybudovat král František I. se záměrem přispět k ochraně marseillského přístavu. Tento malý ostrůvek byl do té doby doupětem pašeráků, pirátů i lovců, poté se ale stala sídlem vojenských posádek, a to až někdy do 20. století. V 16. století se také stala státním vězením.

Pevnost If

K pevnosti If se dostanete jen lodí- autor: Philipe Alés - commons.wikimedia.org

Je paradoxní, že nejznámějším vězněm, který kdy v pevnosti If pobýval, nebyl skutečný člověk, ale románová postava. Edmonda Dantese neboli hrabě Monte Christa zde uvěznil Dumas, francouzský spisovatel oblíbených dobrodružných románů. Ze skutečných vězňů hostilo vězení v pevnosti If například kapitána lodi Jeana Baptista Chatauda, kterého odsoudili za to, že do Marseille s sebou dovezl mor, jímž se nakazila polovina města. Nakonec se však prokázalo, že byl obviněn a vězněn po tři roky neprávem. Dalším ze známých vězňů byl také slavný básník Markýz de Sade. Nejvíc vězňů zažila pevnost během náboženských válek mezi lety 1696 a 1713, kdy zde byly zavřeny asi tři tisícovky Hugenotů.

Pevnost If je od konce 19. století otevřena pro veřejnost (s pauzou během první světové války, kdy pevnost opět sloužila jako vězení) a dodnes zde můžete absolvovat prohlídku. Je dokonce vyhlášena jako národní francouzská památka, kterou spravuje Státní fond pro historické památky. Na ostrov If se můžete dostat lodí z Marseille z přístavu Vieux Port během dvaceti minut. Pokud prohlídku absolvujete bez průvodce, jsou k dispozici informační materiály v 10 světových jazycích, dokonce i v češtině. Komentované půlhodinové prohlídky můžete vyslechnout ve francouzštině, angličtině, němčině a italštině.