Francie

Hrobky slavných

bře 25 2014

Nejslavnější jména francouzské historie mají své hrobky v Panthéonu, který se nachází v pařížské Latinské čtvrti. Kdo má rád francouzské dějiny, neměl by tento objekt při prohlídce Paříže minout.


Bývalý kostel
Budova Panthéonu sloužila v minulosti jako kostel. Budova byla postavena v roce 1790. Za výstavbou tohoto impozantního kostela stál král Ludvík XV., který neoklasicistní kostel zasvětil patronce Paříže sv. Jenovéfě. Ke stavbě tohoto velkého svatostánku však měl svůj osobní důvod, protože roku 1744 se vyléčil z velmi vážné nemoci. Celý nákladný projekt svěřil král do rukou architekta Jacquese-Geraina Soufflota, který stavbě vtiskl velkou pompéznost. Budova Panthéonu však již neslouží k bohoslužebným účelům, ale je významným pohřebištěm francouzských umělců. Své pojmenováni si budova získala díky své velké podobě s mnohem starším římským Pantheonem.

paříž 133

Panthéon v Paříži foto Černý Tulipán 


Hrobky slavných osobností
Poté, co budova Patnéonu přestala sloužil jako kostel, stala se místem posledního odpočinku významných osobností Francie. První velikán francouzských dějin, který zde byl pohřben, byl skvělý řečník Honoré Mirabeau. Po tomto řečníkovi pak následovali další, takže v současné době zde například uvidíte hrobku Voltaira či hrobky spisovatelů Victora Huga a Emila Zoly. V devadesátých letech minulého století zde byly převezeny ostatky spisovatele André Malrauxe a Pierre a Marie Curieových.

 

Technické informace
Již z velké dálky působí Panthéon jako velká a impozantní stavba. Na délku měří tato stavba 110 metrů, na výšku pak 83 metrů. U vchodu vás ihned zaujmou krásné korintské sloupy, kterých je dvacet dva. Na reliéfu je k vidění basreliéf, který znázorňuje Matku Zemi. Nápis na basreliéfu pak zní: „Aux grandes hommes, la patrie reconnaissante", což v češtině znamená „Velkým mužům, od jejich vděčné vlasti".
Korunou celé stavby je však obrovská kopule, která svým impozantním tvarem připomíná velký chrám sv. Pavla v Londýně. Kopule se tyčí do výšky 83 metrů a je zakončena lucernou, která do středu kostela propouští trochu světla. Velkou kopuli podpírají čtyři statné sloupy. Architektem kopule byl Jean-Baptista Rondeleta. Z galerie kopule je pak nádherný výhled na celou Paříž.