Encyklopedie hesla písmene P

Pokyny k zájezdu

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Cestovní kancelář je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou ji známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, zejména

  • a) upřesnění údajů, které jsou cestovní kanceláři
  • známy a nejsou obsaženy v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán,
  • b) podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem cestovní kanceláře v
  • místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba,
  • c) jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu
  • může obrátit s žádostí o pomoc, zejména místního zástupce cestovní kanceláře a adresu a
  • telefonní číslo zastupitelského úřadu,
  • d) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v
  • souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v
  • ceně zájezdu.

Je-li cestovní smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí cestovní kancelář svoji povinnost podle odstavce 1 splnit již při uzavření cestovní smlouvy.

Pokyny k zájezdu se vydávají ve všech případech a liší se zejména v typu dopravy, například při vlastní dopravě vám cestovní kancelář musí předat kontaktní údaje na majitele objektu, přesnou adresu objektu a ubytovací poukaz. V případě autobusové dopravy jsou součástí pokynů zejména čas odjezdu autobusu, limity na hmotnost, či počet zavazadel, která je autobus schopen pojmout, atd. Při poznávacích zájezdech jsou součástí pokynů i přesné instrukce o programu zájezdu a časový rozvrh cesty a plánu návštěvy památek a cílů cesty.