Dějiny Švýcarska

Původní obyvatele Švýcarska si podrobili Římané a pojmenovali toto území Helvetia. Pojmenování Helvetia je ve Švýcarsku stále živé, neboť tento název se stále používá na švýcarských poštovních známkách nebo mincích. Důležitým rokem pro švýcarské dějiny je rok 1291. V tomto roce se totiž rozpoutal divoký boj švýcarských kantonů za nezávislost na svaté říši římské.

Těchto válek bylo hned několik, nezávislost země byla však uznána až v roce 1648. Od roku 1815 je Švýcarsko neutrální zemí, takže země byla ušetřena dvou světových válek ve dvacátém století. Díky své neutralitě bylo Švýcarsko zemí zaslíbenou pro mnoho uprchlíků či mezinárodních organizací. Léta míru a neválčení napomohly rovněž k tomu, že Švýcarsko vzkvétalo jako světové středisko bankovnictví. Švýcarsko si svou neutralitu a nezávislost dodrží dodnes. Švýcarsko není například členem Evropské unie ani Eurozóny.