Dějiny Irska

Dějiny Irska se táhnou až do dávného starověku. To zde na tomto „Zeleném ostrově" vládli Keltové a později Vikingové, kteří přišli ze Skandinávie. Důležité datum pro irské dějiny je rok 1171, to irskou zemi napadl anglický král Jindřich druhý a podmanil si oblast kolem dnešního Dublinu. Později se Angličané také zmocnili severu země, takže na sever země se dostalo protestantství. Od té doby začaly velké problémy, které doutnají až do dnešní doby, neboť většinová společnost Irska je katolická.

Klíčovými roky pro dějiny moderního Irska jsou roky 1919 až 1922, kdy doutnala irská válka za nezávislost země. Postupem času se 26 hrabství odtrhlo od Spojeného království a vytvořilo si nezávislý Irský svobodný stát. To se stalo v roce 1919. Oficiálně byl však tento stát uznán 6.prosince roku 1922. V roce 1949 byl pak název země pozměněn na Irsko, irsky Éire. Severní Irsko zůstalo v unii se Spojeným královstvím Velké Británie.

Z nejnovějších dějin ještě připomeňme, že Irsko se stalo členem Evropské unie (tehdy ještě šlo o Evropské společenství) v roce 1973. Irsko však nikdy nevstoupilo do NATO, takže je neutrální zemí. Přesto ze země velmi často podílí na mírových misích OSN.