Dějiny Francie

Původními obyvateli Francie byli Keltové, kteří byli přemoženi Římany, kteří vládli nad Francií až do pátého století našeho letopočtu. Pak přišly germánské kmeny a nejsilnější z nich Frankové se zde usadili a založili velkou říši pod vládou Karla Velikého. Od této doby byla Francie světovou velmocí. Nic na tom nezměnily ani věčné války s Anglií či občanské války mezi katolíky a protestanty.Do světových dějin vešel také rok 1789, kdy se Francií přehnala Velká francouzská revoluce, která dokonce svrhla z trůnu krále. O pár desítek let později pak z Francie vzešel Napoleon Bonaparte, aby naháněl hrůzu všem evropským armádám. Nakonec byl roku 1818 u Waterloo poražen.

I poté však Francie vzkvétala a dala světu mnohé malíře, spisovatele, filosofy a básníky, které zná celý svět. Za všechny jmenujme například: Moneta, Balzaca, Verna, Huga nebo Zolu.