Chorvatsko

Vodice

lis 13 2013

Vodice je přímořské město, které leží zhruba jedenáct kilometrů severozápadně od Šibeniku. V současné době má město přes 9000 obyvatel a je oblíbeným turistickým místem mnoha Čechů, kteří zde pravidelně tráví letní dovolenou.

Vodice je městem pramenů

Jméno Vodice je odvozeno podle mnoha pramenů pitné vody, které se ve Vodicích nacházejí. V obci je prý na tisíce studní, nicméně zlí jazykové tvrdí, že většina studnic je bez vody. Na každý pád jsou však Vodice městem, kde je rušné letovisko, které každé léto dopřává zábavu tisícím turistům z celého světa.

Jelikož je v obci hodně pramenů, roste tu bujná vegetace, což si všimnete hned, když do Vodic přijedete. Nádherné jsou především místní palmy, kterou jsou ozdobou zdejšího letovisko. Zvláště vzrostlé palmy na nábřeží jsou krásné a patří mezi nejkrásnější palmy v Severní Dalmácii.

Vodice 2012 182

Vodice foto Černý tulipán

Popis letoviska

Vodice disponují celou řadou hotelů a penzionů. Dva největší hotely se jmenují Olympia a Imperial. Kolem krásného pobřeží vede přívětivá promenáda, která vede také kolem místního přístavu, kde kotví velké množství jachet a malých člunů. V centru obce je velké množství chutných restaurací, vináren, kaváren, cukráren a snackbarů

.Město bylo v minulosti velmi pečlivě vybudováno, protože vpád bojechtivých Turků hrozil prakticky kdykoliv. Z bytelného opevnění se ovšem dochovalo pouze obranná Čarićova věž, která má tři patra. Mohutnou věž ze 16. století objevíte nedaleko barokního kostela, který má název Nalezení svatého Kříže. Tento kostel, který se v chorvatštině jmenuje Našašća sv. Križa byl vybudován v polovině 18. století. Další kostel pak najdete na západním okraji letoviska. Jedná se o gotický kostel svatého Kříže, který pochází ze 17. století.

Vodice 2012 194

Vodice foto Černý tulipán

Místní pláže

Nejkvalitnější pláž se jmenuje Modrá pláž (chorvatsky Plava plaža). Modrá pláž je oblázková a je dlouhá téměř čtyři kilometry. Táhne se od hotelu Punta až k západní části letoviska. Pláž byla odměněna tzv. Modrou vlajkou kvality.

Nejrušnější část pláže je kolem hotelů Olympia a Imperial. V této části pláže je rovněž nejvíce sportovních atrakcí. K dispozici jsou zde tobogány a četná sportoviště. Všechny pláže ve Vodicích se pozvolna svažují do moře, což je ideální zejména pro pro malé děti. Některé části zdejších pláží jsou příjemně stíněné borovým lesem.