Chorvatsko

Katedrála v Šibeniku

zář 06 2013

Chorvatské město Šibenik se může pochlubit nádhernou katedrálou svatého Jakuba, která je od roku 2001 zapsaná na prestižním seznamu světového dědictví UNESCO. Katedrála v Šibeniku je jednou z nejkrásnější sakrálních staveb ve Středomoří a je nespornou stavební perlou na Jadranském pobřeží.


Krátké dějiny katedrály
Katedrála svatého Jakuba stojí v Šibeniku od 15. století. Celkové dokončení stavby však proběhlo v roce 1551. Od té doby dělá bílá stavba z kamene čest celému městu. Na stavbě katedrály se podílelo hned několik významných architektů, nicméně duchovním otcem celé stavby je architekt Juraj Dalmatinec. Tento architekt dal celé stavbě hlavní podobu. Po jeho smrti pokračoval na stavbě jeho žák Nikola Firentinac, který navrhl ochozy, klenbu a kopuli katedrály. Od 15. století prošla katedrála několika opravami, nicméně občanská válka v devadesátých letech minulého století katedrálu značně poškodila. Po válce bylo nutné celou katedrálu znovu důkladně opravit, což se za finanční pomoci ze zahraničí zdárně povedlo, takže katedrála svatého Jakuba opět září novotou a je přístupná široké veřejnosti.

Vodice 2012 215

Katedrála svatého Jakuba foto Černý tulipán

Popis katedrály
Hlavním a nepřehlédnutelným prvkem katedrály je nádherně bílá kopule, která spočívá na osmibokém tamburu, který bedlivě střeží sochy svatých. Konkrétně se jedná o sochy svatého Jakuba, Martina a Michala. Zvnějšku katedrály se můžete ještě obdivovat krásnému průčelí, který je vytvořen z místního vápence a mramoru, který byl vytěžen z ostrova Brač. Za pozornost stojí anděl v obranném postoji, kterého uvidíte nad severním portálem kostela.

Vodice 2012 229

Katedrála svatého Jakuba foto Černý tulipán

Interiér katedrály
Stejně jako vnějšek je i vnitřek katedrály nesmírně působivý. Nádherně světlý trojlodní prostor je rozdělen sloupy, mezi nimiž se klenou lomené oblouky. V interiéru kostela stojí nejvíce za pozornost náhrobky šibenických biskupů, oltář Svatého kříže a oltář Tří králů. Velmi působivé je také staré baptisterium, které je neseno třemi rozkošnými putti. Nádherně zdobený je rovněž presbytář, ve kterém jsou umně vytesané lavice z kamene.

Technické parametry
Na závěr několik technických parametrů. Katedrála svatého Jakuba měří na délku 39 metrů, na výšku je vysoká 32 metrů. Půdorys katedrály je pak v podobě kříže.