Blog cestovatele

Nejznámější z cestovatelů I.: Emil Holub

kvě 11 2015

Dnes už může cestovat každý a míst, která jsou neprobádaná nebo příliš nebezpečná pro turisty, je čím dál méně. Ještě než k tomu ale mohlo dojít, někdo nám musel prošlapat cestu. Někdo odvážný se vydal do tajemných cizích zemí, které mnozí lidé znali jen z obrázků či příběhů. V této sérii článků si takové odvážlivce představíme. A začneme rovnou největším českým cestovatelem, Emilem Holubem.

Dr. Emil Holub byl člověkem vskutku renesančním. Tento badatel, objevitel, průkopník a vášnivý cestovatel se vydával na cesty do dalekých krajů v době, kdy ani zdaleka nebyly takové možnosti jako dnes. Pro vědecké poznání byl ochoten mnohé obětovat a přetrpět, což mu také mimo jiné vyneslo známost po celém světě.

Emil Holub

Málokdo ví, že Emil Holub byl mezi prvními bělochy, kteří kdy překročili řeku Zambezi. Holub byl vystudovaným doktorem, narodil se roku 1847 v Holicích a v druhé polovině 19. století se vydal na dvě velké výpravy na africký kontinent. Poprvé do Afriky prý vyrazil jen se svým lékařským diplomem, pár librami v kapse a s absolutní neznalostí jakéhokoli jiného jazyka než toho mateřského.

Z obou cest do Afriky s sebou přivezl mnoho vzácných exponátů, které dnes tvoří jeho odkaz v podobě bohaté přírodovědecké a etnografické sbírky. Emil Holub studoval jazyky, zvyklosti a prostředí, ve kterém žily domorodé africké kmeny a vše si pečlivě zaznamenával. Jeho sbírka čítá mnoho deníků s poznámkami a kresbami map, náčiní domorodců, jejich obydlí a rostlin a zvířat typických pro tamější zeměpisné podmínky.

Jeho život bylo jedno velké dobrodružství a díky tomu, že se o ně Emil Holub často dělil v různých přednáškách, výstavách i svých spisech, a my ho tak můžeme zprostředkovaně zažívat znovu. K tomu je zřejmě nejlepším místem Africké muzeum Dr. Emila Holuba v rodných Holicích, kde si můžete prohlédnout cestovatelovy sbírky a dozvědět se o něm více.

Muzeum má otevřeno od úterý do neděle od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin (v dubnu, září a říjnu zavírá muzeum už v 16 hodin). V listopadu a prosinci je třeba do muzea zatelefonovat a domluvit si prohlídku. Za vstupné zaplatí dospělý 40 korun a děti, studenti, senioři a držitelé průkazu ZTP 20 korun. Držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodce mají vstupné zdarma. Pokud se během prohlídky chystáte fotit nebo natáčet, vybírá se jednorázový poplatek 20 korun.