Blog cestovatele

Sčítání cyklistů aneb Eco Counter

bře 03 2014

Eco Counter je moderní zařízení, které mimo jiné umožňuje sčítat cyklisty a pěší na cyklistických stezkách nebo pěších zónách. Pokud tedy chce nějaká obec, okres či kraj mít přehled o tom, kolik lidí využívá jejich cyklistické stezky, je toto šikovné zařízení ideálním pomocníkem pro monitorování turistů.

Sčítání pěších a cyklistů

Rozvoj ekologické dopravy a turistiky se v současnosti neobejde bez využití nových technologií, prostřednictvím kterých můžete velmi přesně monitorovat návštěvnost jednotlivých turistických oblastí. Čísla ze sčítání mohou být dobrým ukazovatelem pro plánování kapacit cyklistických tras nebo pěších stezek v malých nebo i ve velkých městech. Celkové udaje o návštěvnosti mohou obcím a krajům pomoci při plánování dalších cyklistických stezek či pěších zón nebo turistických okruhů.

eco 001

Eco-counter je vhodný pro cyklostezky foto Černý tulipán


Konkrétní čísla přesvědčí investory i Evropskou unii
Výsledky sčítání mohou výrazným způsobem pomoci přesvědčit případného bohatého investora, aby v dané lokalitě investoval stavbu nové cyklostezky. Pokud obce nebo kraje mají přesvědčivá čísla, mohou také snáze dosáhnout na peníze z evropských dotací na stavbu nových úseků cyklostezek, které například navazují na již vybudované cyklotrasy.

Jaké jsou výhody zařízení Eco-Counter?
Když na některé cyklostezce budou mít radnice zabudovaný Eco Counter, zdůvodní lépe potřebnost dalších investic do cyklistické a pěší dopravy pomocí velmi přesných dat a čísel. Radnice mohou mít také dokonalý přehled o atraktivitě turistických oblastí ve svém regionu. Údaje ze zařízení Eco-Counter mohou obce pravidelně zveřejňovat na svých webových stránkách. Obce tak mohou předávat svým obchodním partnerům a sdělovacím prostředkům spolehlivá data o návštěvnosti svých turistických lokalit.

eco 003

Eco-Counter vám přesně spočítá počet cyklistů za den foto Černý tulipán

Kde se Eco-Counter již používá?
Eco-Counter se dnes používá už v třiceti pěti zemích světa. V současné době je nainstalováno více než pět tisíc funkčních sčítačů. Jelikož se jedná o francouzský výrobek, tak první testování proběhlo na území Francie, kde s tímto výrobkem byla všeobecná spokojenost. Eco-Counter se používá již od roku 1998. Dobrou zkušenost s tímto výrobkem mají například majitelé cyklostezky okolo francouzského jezera Annecy, kdy toto zařízení denně zaznamenává okolo 10 000 cyklistů. Výhodou celého systému je, že je zcela neviditelný, takže žádným způsobem nehyzdí okolní krajinu.

Přečtěte si další články s podobnou tématikou